:    
:Wat zijn de regels omtrent Airsoft?
KOPEN
• De koper / eigenaar / gebruiker van Airsoft moet aantoonbaar lid zijn van de Airsoft Vereniging, de NABV, en hiermee aan hun voorwaarden voldoen. Zonder lidmaatschap kun je geen Airsoftwapens kopen / bezitten / gebruiken. (Airsoft apparaten zijn ook wapens)
• De koper / eigenaar / gebruiker van Airsoft moet aantoonbaar ouder zijn dan 18 jaar. Er is geen wapenvergunning nodig om een Airsoftwapen te kunnen kopen.

BEZIT
• Bezit van Airsoftwapens is altijd illegaal. Het bezit kan pas legaal zijn wanneer men lid is van de officiële wettelijk erkende vereniging, de NABV.
• Het bezit van een Airsoftwapen welke niet is toegestaan is een misdrijf.
• Er is geen limiet aan de hoeveelheid Airsoftwapens die iemand mag bezitten.

GEBRUIK
• Het Airsoftwapen mag alleen gebruikt worden op een terrein van een officiële wettelijk erkende schietbaan en of op een terrein waar de airsoftvereniging een airsoft schietevenement heeft georganiseerd.
• Om als koper / eigenaar / gebruiker iemand anders met het Airsoftwapen te kunnen laten schieten moet de andere gebruiker aantoonbaar lid zijn van de Airsoft Vereniging, de NABV.
• Tijdens het gebruik van Airsoft moet de gebruiker aantoonbaar ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldig lidmaatschap van de Airsoft Vereniging, de NABV.

BEWAREN
• Een Airsoftwapen hoeft niet bewaart te worden in een wapenkast. Het is echter wel aan te bevelen om de Airsoftwapens achter slot en grendel te bewaren waarbij een wapenkast zeker is aan te raden. Het is raadzaam om tijdens het bewaren wapens, magazijnen en munitie gescheiden te bewaren.

ENERGIE
• De energie van een Airsoftwapen is wettelijk beperkt op 3.5 Joule. Boven de energie van 3.5 Joule is het Airsoftwapen altijd illegaal.

KALIBER
• Het kaliber van Airsoftwapen is niet beperkt.

REPARATIE
• Je mag als koper / eigenaar / gebruiker niet zelf sleutelen en knoeien wat je wilt om iets te repareren. Het repareren van een Airsoftwapen moet altijd gebeuren door een officiële erkende wapenhandelaar.
• Het vervangen van onderdelen en het tunen van Airsoftwapens mag alleen gebeuren door de officiële erkende wapenhandel.

VERVOER
• Een Airsoftwapen mag alleen vervoert worden via 3 routes. Woonadres - Schietbaan, Woonadres - Wapenhandel en Woonadres - Politiebureau. Vervoer mag alleen via de kortste, snelste meest logische route.
• Tijdens het vervoer van een Airsoftwapen moet de koper / eigenaar / gebruiker aantoonbaar ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een lidmaatschap van de vereniging NABV.
• Airsoft moet altijd verpakt vervoerd worden. De Airsoftwapens mogen niet voor gebruik gereed zijn. De wapens moeten ontladen zijn. Magazijnen mogen niet geladen zijn (BB’s en of Gas). De wapens mogen niet gespannen zijn. De wapens mogen niet van een lading (Co2, Gas of Perslucht) voorzien zijn. Wapens, Munitie en Lading moeten apart verpakt vervoert worden.
• Airsoftwapens mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten in een vervoermiddel.

VERKOOP
• Airsoftwapens mag je alleen verkopen aan een persoon die aantoonbaar ouder is dan 18 jaar en die aantoonbaar lid is van de NABV.
• Bij verkoop van Airsoft is registratie van alle relevante informatie wettelijk verplicht.

HANDEL
• De handel in Airsoft is voorbehouden aan de officiële wapenhandel.

STRAFBAAR
• Een persoon jonger dan 18 jaar mag geen Airsoftwapen in handen hebben. Wanneer dit gebeurt dan is dit een misdrijf en zijn zowel de eigenaar als de persoon jonger dan 18 jaar strafbaar.
• Alle handelingen die gebeuren met een Airsoftwapen welke in overtreding zijn van de wet zijn een misdrijf.


Waarom word bij de levering van Airsoft mijn gegevens genoteerd?
Hoe zit het met het vervoer van een Airsoftgeweer of Airsoftpistool?
Heb ik een vergunning nodig om een Airsoftgeweer of Airsoftpistool te kunnen kopen?
Mag iedereen een Airsoftgeweer of Airsoftpistool kopen?
Waar moet ik mijn kopie identificatie en kopie lidmaatschap airsoftvereniging naar toesturen?
Wat is de beste manier om de kopie van de identificatie en kopie lidmaatschap airsoftvereniging naar jullie toe te sturen?
Hoe zit het met het identificeren?
Moet ik bij een 2de bestelling met Airsoftgeweer of Airsoftpistool nog een keer een kopie ID opsturen? Jullie hebben mijn gegevens nu toch al?
Hoe kan ik lid worden van de Airsoft Vereniging?